Pensionsgrundande lön

Pensionsgrundande lön är de delar av lönen som ligger till grund för pensionen. För KAP-KL räknas en arbetstagares pensionsgrundande lön per kalenderår och begränsas till 30 inkomstbasbelopp (IBB).

De flesta inkomster från arbete, till exempel lön och skattepliktiga förmåner som arbetsgivaren har betalat ut är pensionsgrundande.

Om den anställde är ledig på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada, är ledig enligt Föräldraledighetslagen (FörL) eller ledig för fackligt förtroendeuppdrag ska det inte påverka den pensionsgrundande lönen.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.