Överenskommelse om särskild avtalspension

Som arbetsgivare kan du komma överens med en anställd om hel eller partiell särskild avtalspension.

Överenskommelsen ska reglera:

  • Om pensionen ska vara hel eller partiell.
  • Från vilken tidpunkt pensionen ska betalas ut.
  • Pensionens storlek uttryckt som en procentuell andel i respektive skikt av pensionsunderlaget.
  • Om pensionsavgift ska tillgodoräknas under tid med pension.
  • Om pensionen ska samordnas med förvärvsinkomst.

Utbetalning av pension

Hel pension betalas ut till och med månaden innan 65-årsmånaden eller den tidigare tidpunkt då intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 eller förmånsbestämd ålderspension från arbetsgivaren börjar betalas ut.

Partiell pension betalas ut till och med månaden innan 65-årsmånaden men kan efter överenskommelse betalas ut längst till och med 67-årsmånaden. Partiell pension upphör dock vid den tidigare tidpunkten då sysselsättningsgraden ändras eller anställningen upphör på arbetstagarens initiativ eller då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 eller förmånsbestämd ålderspension från arbetsgivaren börjar betalas ut.

 

Relaterade artiklar

Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

En anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till R-SAP om han eller hon:

Läs mer

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.