Tolkning och tillämpning av bestämmelser

Den partsammansatta pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL fattar beslut om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalen.

Pensionsnämnden behandlar frågor från part, KKP, pensionsadministratör samt försäkringsbolag som förvaltar kapital inom PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.