Information till arbetstagare om Portsidepension

Arbetsgivaren har möjlighet att erbjuda en anställd att sluta sin tjänst tidigast från och med 62 års ålder och erhålla en avgångspension. Accepteras erbjudandet upprättas en överenskommelse om när anställningen ska upphöra.

Den tidigaste tidpunkten för avgångspension är månaden efter fyllda 62 år. Utgångspunkten är att arbetsgivaren och den anställde är överens om avgångspension.

Vid avgångspension månaden efter fyllda 63 år har den anställde rätten att i enlighet med Portsides ändamålsbeskrivning erhålla avgångspension.

Har du frågor om avgångspension?

Är du intresserad av avgångspension ska du prata med arbetsgivarens kontaktperson eller liknande. Du kan också vända dig till den lokala fackföreningen som fått information om möjligheten till avgångspension.

Utbetalning av pension

KPA Pension samarbetar med Swedbank när det gäller utbetalning av din pension.

Om du tidigare anmält konto för utbetalning till Swedbank kommer pensionen att sättas in på detta. Pensionen kan betalas ut till konto i valfri bank.

Anmälan om nytt eller ändrat svenskt konto gör du hos Swedbank: Gå in på närmaste Swedbankkontor för att anmäla ditt kontonummer eller anmäl ditt kontonummer genom att gå in på webbsidan, swedbank.se/kontoregister. Du loggar in med elektronisk legitimation. Är du kund i Swedbank eller i en Sparbank och har Telefonbanken som en tjänst kan du göra en kontoanmälan där.

Om du inte har anmält något konto hos Swedbank kommer utbetalningen att göras via ett utbetalningskort.

Har du frågor angående utbetalning av din pension, kan du kontakta KPA Pensions kundtjänst på telefon 0771-650 500.
 

När betalas pensionen ut?

Din födelsedag Pensionen betalas ut
Dag 1-15 den 18 i månaden
Dag 16-31 den 19 i månaden

Utbetalningsdagen flyttas om den inträffar under en helg.

 

Tillbaka till startsidan