Information till arbetsgivare

KPA Pension administrerar och betalar ut avgångspension avseende Portside.

Aktuellt 

Nu finns ny ansökningsblankett (2024 års nivå) att ladda ned. 

Utbetalningsavgiften för 2024 är 331 kronor/månad exklusive moms och faktureras månadsvis av KPA Pension.

Månadsbelopp för 2024

Månadsbeloppet har fastställts till 25 399 kronor för pensionsansökningar godkända av Portside från och med den 1 juli 2009.

Nytt regelverk från och med 2024-01-01

Ladda ner det nya regelverket (pdf)

Kontakt

Har du som arbetsgivare frågor kan du vända dig till KPA Pensions kontaktpersoner:

Malin Johansson
060-14 43 25
portside@kpa.se

Moa Eriksson Hansson
060-14 43 28
portside@kpa.se

Ansökningshandlingar skickas till: KPA Pension, Utbetalning, Box 735, 851 21 Sundsvall.

 

Information om avgångspension

Avgångspension fram till ordinarie pensionsålder

För pensioner beviljade efter den 3 juli 2009 är pensionsbeloppet 18 750 kronor per månad. Därefter värdesäkras pensionen årligen under utbetalningstiden med prisbasbeloppets förändring.

  • Pensionsbeloppet i 2021 års nivå har fastställts till 21 099 kronor.
  • Pensionsbeloppet i 2022 års nivå har fastställts till 21 410 kronor.
  • Pensionsbeloppet i 2023 års nivå har fastställts till 23 272 kronor. 

Kompensation för bortfall av ordinarie tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring

Eftersom anställningen upphör i förtid upphör den vanliga inbetalningen för Avtalspension SAF-LO. Beloppet 18 750 kronor per månad inkluderar kompensation för bortfall av ordinarie tjänstepension samt tjänstegrupplivförsäkring.

Övriga regler

  • Den anställde ska ha fyllt 61 år (62 år vid 63 års pension) för att få ett erbjudande om avgångspension.
  • För Portsidepension krävs minst 10 år inom kollektivavtalet.
  • Pensionen utbetalas tidigast från och med den månad efter den anställde fyllt 62 år (månaden efter 63 år vid 63 års pension).
  • Utbetalning sker till och med månaden innan den anställde fyller 65 år.
  • Den anställde förbinder sig att inte fortsätta arbeta i branschen.

De lokala facken är informerade om avgångspensionen.

Ansökan om kostnadsbidrag till Portside

Enligt överenskommelse mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet gör arbetsgivarna avsättningar till kollektivavtalsstiftelsen Portside.

Portside ger kostnadsbidrag till arbetsgivare som erbjuder anställda avgångspension tidigast från och med månaden efter den anställde fyller 62 år. Efter godkänd ansökan från företaget utges kostnadsbidrag för hälften av kostnaden för avgångspension.

Den 3 juli 2009 kom parterna överens om en möjlighet för pensionsavgångar från och med månaden efter den anställde fyller 63 år. I dessa fall ger Portside efter godkänd ansökan kostnadsbidrag för hela kostnaden för avgångspension.

Finns intresse för avgångspension, upprättas ett särskilt avtal om pension med den anställde. Efter att företaget och den anställde fyllt i avtalet ansöker ni till Portside om kostnadsbidrag. Ansökningshandlingarna som ska skickas till KPA Pension:

Ansökan och överenskommelse om kostnadsbidrag/utbetalningsuppdrag (pdf)

Det är Portside som beslutar om bidrag ska ges till arbetsgivaren. KPA Pension meddelar arbetsgivare beslut om beviljad/avslagen ansökan. Ansökningshandlingarna behandlas på Portsides styrelsemöten som hålls cirka fyra gånger per år.

Utbetalning av pension

Portside har förvaltningsavtal med KPA Pension som utbetalar pension. Efter godkänd ansökan om kostnadsbidrag från Portside tecknar respektive hamn ett administrationsavtal med KPA Pension. Administrationsavtalet är lika för alla hamnar.

Vid dödsfall innan 65 år betalas pensionen ut till och med den månad dödfallet sker. Pensionsmedel faktureras månadsvis av KPA Pension. Vid en nybeviljad pension faktureras arbetsgivaren samma månad som pensionen ska börja att utbetalas. Faktureringen sker därefter löpande varje månad så länge som pensionen
utbetalas.

Utbetalningsavgiften (inkl. moms) faktureras årsvis, året efter utbetalningsåret. Kostnadsersättning för pensionsmedel och löneskatt betalas ut till arbetsgivaren under första kvartalet, året efter utbetalningsåret. Detta gäller även kostnadsersättning för utbetalningsavgiften som utbetalas separat (exkl. moms). Underlag för löneskatt finns att hämta i Nya KPA Direkt.

Alla arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad i stället för som tidigare en kontrolluppgift per år. Förutom den mer frekventa redovisningen innebär AGI också att det inte längre är pensionsadministratören, t.ex. KPA Pension, som redovisar den skatt som dragits av från pensionen. Det ska arbetsgivaren göra i sin arbetsgivardeklaration.

KPA Pension betalar ut pensionen direkt till den anställdes konto efter avdrag för preliminärskatt. Pensionstagaren får anmäla konto hos Swedbank. KPA Pension verkställer även eventuella beslut från Skatteverket om ändrad beräkning för skatt (jämkning). Vid frågor har arbetstagaren tillgång till KPA Pensions kundservice.

Pensionskostnader och kostnadsersättning för föregående år

Pensionsmedel faktureras månadsvis av KPA Pension. Vid en nybeviljad pension faktureras arbetsgivaren samma månad som pensionen ska börja att utbetalas. Faktureringen sker därefter löpande varje månad så länge som pensionen utbetalas.

Utbetalningsavgiften (inkl. moms) faktureras årsvis, året efter utbetalningsåret.

Kostnadsersättning för pensionsmedel och löneskatt betalas ut till arbetsgivaren under första kvartalet, året efter utbetalningsåret. Detta gäller även kostnadsersättning för utbetalningsavgiften som utbetalas separat (exkl. moms). Underlag för löneskatt finns att hämta i Nya KPA Direkt.

Hamnen erhåller kostnadsbidrag för hälften av kostnaden för avgångspensionen, (vid 63 års pension erhålls kostnadsbidrag för hela kostnaden) den löneskatt som följer av pensionen samt KPA Pensions utbetalningsavgift, exklusive moms.

 

Tillbaka till startsidan