Hur kan vi som kommun eller region få bättre kontroll på våra pensionskostnader?

Ni kanske har funderat på vilka faktorer som påverkar er pensionsskuld och därmed era pensionskostnader. Varför stämmer inte budgeten som gjordes föregående år överens med verkligt utfall? Ett sätt att angripa denna frågeställning är att tillsammans med KPA Pension analysera just era pensionskostnader.

En analys av era pensionskostnader ger er bättre kontroll

Genom att göra en analys av era pensionskostnader från ni bättre kontroll över kostnaderna. Ett vanligt upplägg är att KPA Pension gör en genomlysning av era pensionskostnader och går igenom eventuella avvikelser mellan prognoser och utfall. Vi från KPA Pension besöker er och går igenom resultatet av analysen, förslagsvis tillsammans med de hos er som arbetar med pensionsfrågor, t.ex. ekonomer och personal på HR.

Vid genomgången går vi igenom:
- Ert pensionssystem.
- Kommunens pensionskostnader och pensionsskulder.
- Analys av förändringar av era pensionskostnader.
- Hur pensioner redovisas.
- Vilka kontroller den redovisningsansvarige bör göra av pensionskostnadsberäkningen.

Ni får även hjälp med att hantera prognosverktygen som ni har tillgång till på vår arbetsgivarwebb.

Kontakta oss för mer information!
Vill du veta mer eller boka en kundanpassad utbildning är du välkommen att kontakta vår Utbildningsenhet via e-post, utbildning@kpa.se