Fördjupad pensionsskuldsanalys

Det finns många faktorer som påverkar pensionskostnaderna för kommuner och regioner – vi på KPA Pension kan hjälpa er att få ökad kontroll över era pensionskostnader.

Vi erbjuder en tjänst där vi tillsammans, i anslutning till bokslutsberäkningen, går igenom era pensionskostnader på ett strukturerat sätt. I den fördjupade pensionsskuldsanalysen ingår en skriftlig rapport och ett telefonmöte.

Syftet är att ni ska förstå vilka förändringar som har påverkat utfallet och vilka osäkerheter som ni eventuellt behöver ta hänsyn till i er budget. Rapporten ger dessutom ett underlag i dialogen med beslutsfattare.

Det här ingår i rapporten

  • en beskrivning av skillnaderna mellan de två senaste beräkningarna
  • en jämförande beskrivning mellan den nya prognosen och er budgetgrundande prognos 
  • svar på frågor som ni i förväg har skickat via mejl till oss

Så här går telefonmötet till

Det är bra om såväl ekonomer som de som arbetar med personal- och pensionsfrågor hos er är med på genomgången.

Vi går igenom rapporten tillsammans och svarar på de frågor ni har skickat till oss. Under telefonmötet har vi möjlighet att diskutera andra händelser som kan komma att påverka era pensionskostnader

Om ni vill, kan er kundansvarig hos oss vara med på mötet.

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss mejla pskuld@kpa.se eller via 08-665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.