Beräkningar på förtroendevalda

KPA Pension erbjuder beräkningar på förtroendevalda till bokslut, utifrån en särskild beräkningsmodell. Dessa beräkningar använder man sedan vid redovisning av förtroendevaldas pensioner enligt Rådet för Kommunal Redovisning, RKRs, rekommendationer.

Innan de förtroendevalda går i pension finns de inte med i den ordinarie skuldberäkningen. Deras förmåner beräknas och registreras först när de avgår med pension. Därför beräknar vi skuld och kostnad för förtroendevalda separat som en komplettering till ordinarie skuldberäkning.

Pensionsreglementen PBF och äldre

Vi gör beräkningar på era verksamma förtroendevalda utifrån de uppgifter som finns i Nya KPA Direkt. Förtroendevalda som redan avgått med pension ingår automatiskt i beräkningen.

Bestämmelser för förtroendevalda

Förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid omfattas oftast av bestämmelser om ålderspension, visstidspension, efterlevandepension och avgångsersättning. Kommunen eller regionen kan även besluta om egna pensionsbestämmelser för de förtroendevalda.

Vill du beställa en beräkning?

För att få en beräkning av skulden för era förtroendevalda kontakta oss via pskuld@kpa.se eller 08-665 06 80.

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss maila pskuld@kpa.se eller ring 08-665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.