Förtroendevalda

Innan de förtroendevalda går i pension finns de inte i vårt register, de registreras och förmånsberäknas först när de avgår med pension. Därför ökar pensionskostnaden och pensionsskulden kraftigt när en visstidspension till en förtroendevald börjar betalas ut.

Vi kan erbjuda beräkningar till ert bokslut utifrån en beräkningsmodell för pensionsskuld för förtroendevalda som inte har avgått med pension. Dessa beräkningar använder ni sedan i er redovisning av förtroendevaldas pensioner enligt de rekommendationer som Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, anger.

Pensionsreglementen PBF och äldre
Vi gör beräkningar på era verksamma förtroendevalda utifrån de uppgifter som ni anger på beställningsformuläret på KPA Direkt. Förtroendevalda som redan avgått med pension ingår automatiskt i beräkningen.

Bestämmelser för förtroendevalda

Förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid omfattas oftast av bestämmelser om ålderspension, visstidspension, efterlevandepension och avgångsersättning. Kommunen eller landstinget kan även besluta om egna pensionsbestämmelser för de förtroendevalda.


Frågor och svar om tjänsten finns att läsa på KPA Direkt.

Beställ beräkning

På KPA Direkt  kan ni enkelt beställa pensionsskuldsberäkningar för förtroendevalda enligt PBF och äldre.

Kontakta oss gärna

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring 08- 665 06 80. Du kan även prata med din kundansvarige hos oss.

 
blomslinga-2_2_RGB.png

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med oss på Pensions- skuldsenheten så hjälper vi dig med beräkningar och prognoser. Ring oss på 08-665 06 80 eller skicka e-post.

Beställa en beräkning

Du kan beställa samtliga tjänster via KPA Direkt. Där presenteras även resultatet från beräkningen. Har du glömt ditt lösenord eller har du problem med inloggning på KPA Direkt kan du skicka e-post till extranet@kpa.se