Långtidsprognos

KPA Pension kan ta fram prognoser som sträcker sig 40 år framåt i tiden, så kallade långtidsprognoser. Vi analyserar pensionsskuldens utveckling, pensionskostnad samt likviditetsbelastning och kan på så sätt se vad pensionerna kommer att kosta på lång sikt.

Ni får en fil med detaljerade siffror vilket gör det lätt för er att använda och som är ett bra verktyg om ni vill göra en långsiktig planering.

Beräkningen innehåller prognoser över 40 år med bland annat:

  • Pensionsskuldsutveckling
  • Pensionskostnad
  • Nuvarande och framtida likviditetsbelastning
  • Pensionsutbetalningarnas storlek från ansvarsförbindelse

Pensionsrapport

Vi erbjuder också en pensionsrapport som kan användas som ett hjälpmedel för er vid arbetet med finansiella handlingsplaner eller vid sakframställning inför kommunstyrelsen.

Genomgång av rapporten

Om ni vill - presenterar vi rapporten för er och ni kan passa på att ställa frågor om innehållet.

Vill du beställa en beräkning?

Ni kan beställa en långtidsprognos, pensionsrapporten och en genomgång av beräkningen via pskuld@kpa.se.

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss maila pskuld@kpa.se eller ring 08-665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.