Matchningsanalys

Pensionsutbetalningarna kommer att öka kraftigt de närmaste åren i och med att det är många som kommer att gå i pension. Därför har många kommuner och regioner medel i en egen pensionsfond som placerar i aktier och ränteinstrument.

Genom vår matchningsanalys minskar ni riskerna med förvaltningen i och med att ni planerar för framtida pensionsutbetalningar. På så sätt kan ni sälja av aktier i rätt tid och få pengar att betala de framtida pensionerna.

Simuleringsverktyget visualiserar olika alternativ

Till matchningsanalysen erbjuder vi ett simuleringsverktyg som utifrån olika alternativ visar:

  • När ni ska ni börja lyfta pensionsmedel från fonden
  • Hur ni uppnår matchning
  • När ni ska omfördela placeringarna från aktier till likvida medel 

Beräkningar och prognoser i Nya KPA Direkt

Prognoser och beräkningar sparas i vårt verktyg för pensionsadministration, Nya KPA Direkt. Är du kund men saknar behörighet till verktyget - kontakta oss via e-post till arbetsgivare@kpa.se så hjälper vi dig.

Vill du beställa en beräkning?

Du kan beställa en matchningsanalys via e-post till pskuld@kpa.se.

Har du frågor?

Kontakta oss via 08-665 06 80 eller e-post pskuld@kpa.se så får du hjälp.