Pskuld_1920x739.jpg

Premieprognos

Premieprognoserna ingår utan extra kostnad i pensionskostnadsberäkningen som görs för de arbetsgivare som har beställt en pensionsskuldsberäkning.

För de arbetsgivare som har försäkrat pensionsförmånerna hos KPA Pension görs en beräkning av premierna med tillhörande femårsprognoser. Beräkningen görs två gånger per år, i augusti och december och den är uppdelad i avtalstyp och förmånstyp. En individlista finns också att hämta på Nya KPA Direkt.

Logga in till Nya KPA Direkt

Beräkningar och prognoser i Nya KPA Direkt

Prognoser och beräkningar sparas i vårt verktyg för pensionsadministration, Nya KPA Direkt. Är du kund men saknar behörighet till verktyget - kontakta oss via e-post till behorighetnyakpadirekt@kpa.se så hjälper vi dig.

Har du frågor?

Kontakta oss på Pensionsskuld så hjälper vi dig. Du når oss på telefon 08-665 06 80 eller via e-post pskuld@kpa.se.