Premieprognos

Premieprognoserna ingår utan extra kostnad i pensionskostnadsberäkningen som görs för de arbetsgivare som har beställt en pensionsskuldsberäkning.

För de arbetsgivare som har försäkrat pensionsförmånerna hos KPA Pension görs en beräkning av premierna med tillhörande femårsprognoser. Beräkningen görs två gånger per år, i augusti och december och den är uppdelad i avtalstyp och förmånstyp. En individlista finns också att hämta i vårt verktyg för administration av pensioner, Nya KPA Direkt.

Beräkningar och prognoser i Nya KPA Direkt

Prognoser och beräkningar sparas i Nya KPA Direkt. Är du kund men saknar behörighet till verktyget - kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss maila pskuld@kpa.se eller ring 08-665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.