Dags att uppdatera er pensionspolicy

En väl genomtänkt pensionspolicy kan göra er till en attraktivare arbetsgivare. Det nya avtalet AKAP-KL innebär ett par viktiga förändringar i förhållande till KAP-KL som medför att ni kan behöva uppdatera er pensionspolicy. Vi ger er ett par råd om vad ni som arbetsgivare bör ta ställning till.

Pensionspolicy - gör er till en attraktivare arbetsgivare

En egen pensionspolicy ger er som arbetsgivare möjlighet att arbeta med pensionsfrågorna på ett genomtänkt sätt. Tillsammans utformar vi en pensionspolicy som är speciellt framtagen för att passa just era behov.

En pensionspolicy utgår ifrån hur verkligheten ser ut här och nu. När omvärlden förändras behöver även policyn justeras. Det kan till exempel handla om förändringar i lag och avtal. Även marknadens krav förändras vilket också behöver avspeglas i pensionspolicyn. Om ni redan har utformat er pensionspolicy gäller denna troligtvis utifrån reglerna i KAP-KL. Nu bör ni se över er policy utifrån möjligheterna i AKAP-KL.

En pensionspolicy gör det enklare för er som arbetsgivare att besluta om vad som gäller för era anställda vid t.ex. 

  • Löneväxling
  • Alternativa pensionslösningar
  • Tryggande av pension
  • Avvecklingsfrågor
  • Verksamhetsförändringar

Uppdatera er pensionspolicy

Vi hjälper er att uppdatera er pensionspolicy enligt de nya förutsättningarna i AKAP-KL så att den blir ett effektivt verktyg för er samt att förmånerna upplevs som tydliga och attraktiva för era anställda.

En del nyheter i AKAP-KL medför att ni kan behöva uppdatera er pensionspolicy till exempel:

  • Vem vill ni erbjuda alternativ pensionslösning? Möjligheten till alternativ pensionslösning ändras i AKAP-KL jämfört med KAP-KL. Därför är det viktigt att ni har tydliga regler för vad som gäller vid val av alternativ pension.
  • Vill ni erbjuda AKAP-KL även till anställda som är födda före 1986? För att kunna erbjuda AKAP-KL till anställda som är födda före 1986 bör ni ta ställning till vem hos er som ska erbjudas och hur det ska genomföras.
  • Vilka regler vill ni tillämpa om ni erbjuder särskild avtalspension? T.ex. vilken pensionsnivå och vilka regler ska tillämpas för inkomstsamordning vid särskild avtalspension.
  • När erbjuder ni löneväxling? Löneväxling kan vara mycket fördelaktigt för en del av era anställda, beroende av lönenivå, samtidigt som förmånen inte kostar något extra för er som arbetsgivare.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om vilka fördelar just er verksamhet kan få från en egen pensionspolicy är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller någon av våra seniorkonsulter.