Pensionspolicy - gör er till en attraktiv arbetsgivare

En egen pensionspolicy ger dig som arbetsgivare möjlighet att arbeta med pensionsfrågorna på ett genomtänkt sätt. Tillsammans utformar vi en pensionspolicy som är speciellt framtagen för att passa just era behov. Vi kan också hjälpa er att uppdatera er policy vid till exempel avtalsförändringar.

Pensionspolicyn behövs för att vi som arbetsgivare lättare ska kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Kommunal personalchef om pensionspolicy 2011

Vi står inför en generationsväxling på arbetsmarknaden där det kommer att bli allt viktigare för dig som arbetsgivare att kunna behålla och rekrytera personal. Möjligheten att utforma egna pensionslösningar blir allt viktigare för att vara en attraktiv arbetsgivare. Med en pensionspolicy kan ni skapa tydliga regler om olika pensionslösningar och det blir enklare för dig och dina kollegor att svara tydligt på de frågor som uppkommer. En trygghet för er i det dagliga arbetet helt enkelt.

Det här kan en pensionspolicy lösa:

  • Löneväxling
  • Alternativa pensionslösningar
  • Förtroendevaldas pensioner
  • Tryggande av pension
  • Avvecklingsfrågor
  • Verksamhetsförändringar

Så här går det till

Först kartlägger vi tillsammans era behov och önskemål. Efter resultatet tar vi fram ett utkast till policy som ni lämnar synpunkter på. Sedan presenterar vi resultatet för den grupp hos er som ni har utsett. Till sist fattar ni beslut om att genomföra och börja tillämpa policyn.

Vår pensionspolicy skapar klara regler om hur vi ska agera i olika situationer, till exempel vid avveckling av personal.

Landstingschef om KPA Pensions pensionspolicy

En policy behöver uppdateras

En pensionspolicy utgår ifrån hur verkligheten ser ut här och nu. När omvärlden förändras behöver även policyn justeras. Det kan till exempel handla om förändringar i lag och avtal, som exempelvis nu när AKAP-KL gäller jämsides med KAP-KL. Nya behov och krav från de anställda behöver också finnas med i pensionspolicyn. Därför rekommenderar vi att ni ser över policyn en gång om året.

Avtalet AKAP-KL kan ge er nya möjligheter

Er nuvarande pensionspolicy är nog bara utformad för anställda som omfattas av avtalet KAP-KL. Det nya avtalet AKAP–KL öppnar för nya möjligheter att anpassa tjänstepensionen till ett modernt erbjudande.

  • Hur ska erbjudande om alternativ pensionslösning se ut framöver? Möjligheten till alternativ pensionslösning ändras i AKAP-KL jämfört med KAP-KL.
  • Vill ni erbjuda AKAP-KL även till anställda som är födda före 1986? För att kunna erbjuda AKAP-KL som är anställda före 1986 bör ni ta ställning till vem hos er som ska erbjudas och hur det ska genomföras. 
  • Vilka regler vill ni tillämpa om ni erbjuder särskild avtalspension. Till exempel vilken pensionsnivå och vilka regler ska tillämpas för inkomstsamordning vid särskild avtalspension.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om vilka fördelar just er verksamhet kan få från en egen pensionspolicy är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller någon av våra seniorkonsulter.  

 

Relaterade dokument