Tryggande av pensionsförmåner

Att trygga pensionsåtaganden över lång tid är inget enkelt beslut. Är det exempelvis bäst att lösa in och försäkra hela skulden eller är det tryggare att starta en egen pensionsstiftelse? Vi hjälper er välja den metod som passar just er bäst.

Det finns tre olika sätt att trygga era pensionsåtaganden: 

• Skuldföring
• Försäkring
• Pensionsstiftelse

Vi kan hjälpa er med allt från behovsanalys och utredningar, förmånsberäkningar, kostnadsberäkningar, prognosarbete, konsekvensbeskrivningar till beslutsunderlag. 

Här följer några exempel på frågor som kan vara aktuella att titta på:

  • Vad innebär fortsatt skuldföring av pensionsutfästelsen?
  • Vilka konsekvenser får det att lösa in och försäkra pensionsskulden?
  • Vilken effekt får det att försäkra vissa delar av de skuldförda pensionsförmånerna?
  • Vad skulle det innebära att starta en egen pensionsstiftelse?

 

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.