Information till deltidsanställda

Många anställda känner inte till hur mycket deltidsarbete påverkar pensionen. En ökning av arbetstiden ger högre inkomst och i förlängningen en bättre pension när man slutar förvärvsarbeta.

Vi informerar om hur anställda kan påverka sin lön, både före och efter pensioneringen. På denna informationsträff berättar vi också hur heltidsarbete leder till ett mer jämställt arbetsliv. 

Målgrupp

Alla som arbetar deltid.

Innehåll

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Hur deltidslön påverkar pensionen?
  • Hur tjänar man in pension?
  • Hur kan man påverka sin pension?

Pris och beställning

Kontakta din kundansvarig eller gör en intresseanmälan via formuläret.