Konsekvenser för pensionen vid verksamhetsövergång

Syfte

Syftet är att ge deltagarna kännedom om vilka konsekvenser en verksamhetsövergång/överflyttning av personal kan få för individens pension och arbetsgivarens pensionskostnad.

Innehåll

Bolagisering, avknoppning, privatisering, verksamhetsövergång - många olika begrepp som alla pekar på den ökade rörligheten inom kommun- och regionsektorn. Verksamheter knoppas av, tas över av privata utförare, förs tillbaka till kommunen eller regionen och så vidare.

I samband med dessa förändringar är det lätt att pensionsfrågan glöms bort eller inte utreds tillräckligt. Här följer exempel på frågor som kommer att tas upp:

 • Kan överflyttningen få negativa konsekvenser för en individs totala tjänstepension?
 • Drabbas alla lika eller är det vissa som riskerar att drabbas hårdare än andra?
 • Vad händer med dem som är sjuka vid övergången, kommer de in på den nya pensionsplanen eller finns det risk för att de går miste om framtida pensionsintjänande?
 • Är det alltid den nya arbetsgivaren som betalar för det fortsatta pensionsintjänandet eller finns det situationer när denna kostnad ligger kvar på den gamla arbetsgivaren?

Vi går igenom

 • Byte av anställning till arbetsgivare med annan pensionsplan än KAP-KL
 • Byte av anställning till arbetsgivare med KAP-KL
 • Konsekvenser för individen
 • Konsekvenser för kommunens eller regionens pensionskostnader
 • Ska man kompensera individen för en pensionsförlust och i så fall hur?
 • Hur informera de anställda?
 • Praktisk hantering        

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer eller boka en kundanpassad utbildning är du välkommen att kontakta oss eller fylla i en intresseanmälan så hör vi av oss.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är personal- och ekonomiansvariga eller pensionshandläggare och som arbetar med pensionsfrågor i kommun och region.