Pensionslösningar i samband med övertalighet

Syfte

Tidigarelagda pensionsavgångar eller behov av kompetens- och generationsväxling finns det en rad lösningar på som gynnar både arbetsgivare och anställd. I detta seminarium ger vi dig kunskap om olika pensionslösningar.        

Innehåll

Du får en inblick i hur ni som arbetsgivare kan använda olika pensionsmöjligheter för att lösa övertalighet. Under seminariet får du en genomgång av särskild avtalspension enligt överenskommelse på heltid eller deltid, avgångspension samt förtida uttag i kombination med pensionsförstärkning.


Du får titta närmare på olika erbjudanden för äldre anställda att minska arbetstiden med bibehållet tjänstepensionsintjänande och viss del av lönen. För- och nackdelar, konsekvenser och kostnader för de olika lösningarna lyfts fram. Det kommer att finnas tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner.


Seminariet är på en halvdag och hålls med fördel på plats hos er eller hos KPA Pension.

Målgrupp

För dig som arbetar med övertalighetsfrågor i kommuner, landsting och kommunalförbund.
 
)