Grundkurs om pensionsavtalet AKAP-KR

På den här kursen går vi igenom grunderna i pensionsavtalet AKAP-KR för dig som arbetar med pensioner inom kommun, region och kommunala företag.

Kursen vänder sig till dig som nyligen börjat arbeta med pensionsavtalet AKAP-KR.

Mål med kursen

Kursen ger dig övergripande kunskaper om reglerna i pensionsavtalet AKAP-KR.

Efter kursen kommer du

  • fått övergripande information om det svenska pensionssystemet
  • fått bättre kunskap om vad avgiftsbestämd pension är
  • känna till hur avsättningarna till pensionen beräknas och vilken lön det baseras på
  • veta vilka val de anställda kan göra

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning av pensioner i Nya KPA Direkt.

Den här utbildningen ersätter kursen "Avgiftsbestämd pension".

Kurstillfälle maj 2024

Datum: 23 maj

Tid: kl. 9.00–12.00

Pris: 4 000 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har ni som arbetsgivare avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams.

Sista anmälningsdag: 21 maj

Anmäl dig till grundkursen om AKAP-KR