Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Syfte

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL, och därmed en förståelse för när du som arbetsgivare behöver agera eller fatta beslut i olika pensionsfrågor.

Innehåll

  • Övergripande om pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL 
  • Vilka anställda omfattas av respektive pensionsavtal
  • Vilken betydelse har lön och anställningstid för pensionen
  • Vilka pensionsförmåner finns det i respektive pensionsavtal
  • Vem gör vad - KPAs och arbetsgivarens respektive ansvarsområden
  • Vilken betydelse har arbetsgivarens rapportering av grunduppgifter för den anställdes pension
  • Administrativa rutiner, blanketter, tidpunkter, mm
  • Pensionshjälpens service till anställda

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som handlägger pensionsärenden eller av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.

Kurstillfälle

Oktober 2018

Kursdatum: 18 oktober, kl 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm (tunnelbanestation Skanstull, grön linje)
Pris: 3 500 kronor exkl moms
Sista anmälningsdag: 2018-09-27
Kursledare: Pontus Nilsson, Kirsten Enocksson

Anmälan till kursen

 

 
)