Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kännedom om reglerna i pensionsavtalen för anställda och kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.        

Innehåll

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL, och därmed en förståelse för när du som arbetsgivare behöver fatta beslut i olika pensionsfrågor.

Vad går vi igenom?
  • Övergripande om pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL som gäller för anställda
  • Vilka anställda omfattas av respektive pensionsavtal
  • Vilken betydelse har lön och anställningstid för pensionen
  • Översiktligt om de olika pensionsförmånerna
  • Rollen som kontaktperson
  • Administrativa rutiner, blanketter, tidpunkter mm
  • Service till anställda

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen, eller som behöver motsvarande kunskaper.

Kurstillfällen

April 2018

Kursdatum: 25 april kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00)
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm    
Pris: 3 500 kronor (ex. moms)    
Maxantal: 20    
Sista anmälningsdag: 2018-04-11

Anmälan till kursen

 
)