Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Syfte

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL, och därmed en förståelse för när du som arbetsgivare behöver agera eller fatta beslut i olika pensionsfrågor.

Innehåll

  • Övergripande om pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL 
  • Vilken betydelse har lön och anställningstid för pensionen
  • Vem gör vad - KPAs och arbetsgivarens respektive ansvarsområden
  • Vilken betydelse har arbetsgivarens rapportering av grunduppgifter för den anställdes pension
  • Administrativa rutiner, blanketter, tidpunkter, mm
  • Pensionshjälpens service till anställda

Kurstillfälle 2 2021

Kursdatum: 3 juni

Tid: kl. 9.00–15.00

Pris: 3 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 1 juni

Anmäl dig här

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som handlägger pensionsärenden eller av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.