Pensionskurs för kunder som har tjänsten Pensionshjälpen

Utbildningen riktar sig till dig som är kontaktperson för Pensionshjälpen och som behöver en övergripande kunskap om reglerna i pensionsavtalen för anställda, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot KPA Pension och Pensionsvalet.

Syfte

Kursen ger dig kännedom om de viktigaste reglerna i pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL, och därmed en förståelse för när du som arbetsgivare behöver agera eller fatta beslut i olika pensionsfrågor.

Innehåll

  • Övergripande om pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL 
  • Vilken betydelse har lön och anställningstid för pensionen
  • Vem gör vad - KPAs och arbetsgivarens respektive ansvarsområden
  • Vilken betydelse har arbetsgivarens rapportering av grunduppgifter för den anställdes pension
  • Administrativa rutiner, blanketter, tidpunkter, mm
  • Pensionshjälpens service till anställda

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som handlägger pensionsärenden eller av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.

Kurstillfälle

Stockholm 2020

Kursdatum: 27 augusti
Tid: 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: KPA Pension, Bohusgatan 14, Stockholm
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 17 augusti

Anmäl dig här

 

Stockholm 2020

Kursdatum: 24 november
Tid: 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: KPA Pension, Bohusgatan 14, Stockholm
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 13 november

Anmäl dig här