Politikerpensioner

Utbildningen riktar sig till dig som behöver kunskap om de pensions- och omställningsregler som gäller för politiskt förtroendevalda.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna  i regelverken OPF-KL och PBF. 

Innehåll

  • Genomgång av pensions- och omställningsreglerna i OPF-KL och PBF
  • Vilka förtroendevalda omfattas av respektive regelverk
  • Pensionsgrundande tid och inkomst
  • Visstidspension, avgångsersättning, ålderspension, livränta , sjukpension och pension till efterlevande enligt PBF 
  • Likheter och skillnader mellan regelverken
  • Vad måste kommunen/regionen ta ställning till och besluta om
  • Tillämpningsanvisningar - därför behövs de

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kursen är validerad av SRF konsulternas Utbildningsråd och ger fem aktualitetstimmar (AKT-timmar) inom löneområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av kunskap om pensions- och omställningsreglerna för förtroendevalda.