Politikerpensioner

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig om de pensions- och omställningsregler som gäller för förtroendevalda.        

Innehåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om bestämmelserna  i regelverken PBF och OPF-KL. Den ger dig också kännedom om de regler som gäller för fritidspolitikernas rätt till ersättning för förlorad tjänstepension.

Vad går vi igenom? 
  • Genomgång av reglerna i PBF och OPF-KL.
  • Vilka omfattas av respektive pensionsregelverk
  • Pensionsgrundande tid och inkomst
  • Visstidspension, avgångsersättning, ålderspension, livränta , sjukpension och pension till efterlevande enligt PBF
  • Aktiva omställningsinsatser, ekonomiska omställningsstöd, avgiftsbestämd ålderspension, efterlevandeskydd, sjukpension och pension till efterlevande enligt OPF-KL
  • Likheter och skillnader mellan regelverken
  • Vad behöver kommunen/landstinget ta ställning till och besluta om.
  • Kort om fritidspolitikernas rätt till ersättning för förlorad tjänstepension.

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.     

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till pensionshandläggare och andra som har behov av kunskap om pensions- och omställningsreglerna för förtroendevalda. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Kurstillfällen

Juni 2018

Kursdatum: 12 juni kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00) 
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm
Pris: 5 500 kronor    
Maxantal: 20    
Sista anmälningsdag: 2018-06-01

Anmälan till kursen

 
)