Redovisning av kommunala pensioner för företag

Välkommen på en utbildning om redovisning av pensionskostnader för dig som arbetar som ekonom på ett kommunalt företag. Under dagen tar vi oss bland annat an ett praktikfall och tittar på redovisningen av pensionshändelser under ett år.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med redovisning av kommunala pensioner i ett kommunalt företag. Utbildningen hålls tillsammans med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Mål med kursen

Kursen ger dig bättre förståelse för kommunala pensioner och vad du som ekonom bör veta för din pensionsredovisning.

Om du arbetar med pensionsekonomi på ett företag som tidigare tillämpat PA-KFS 09 innebär AKAP-KR många förändringar. Nya begrepp, högre avgiftsnivåer, ändrad redovisning och en annan hantering vid bokslut är några exempel på sådant man behöver känna till, det går vi också igenom på den här kursen.

Efter kursen kommer du

  • fått bättre kunskap om det kommunala pensionssystemet
  • förstå vilka olika delar pensionsskulden består av
  • fått erfara löpande bokföring av pensionshändelser under ett år med hjälp av praktikfall
  • kunna hantera pensioner i bokslutet
  • kunna bokföra pensionsskulder
  • fått kännedom om omföringar och periodiseringar
  • kunna göra löneskatteberäkningar vid årsbokslutet
  • förstå årsredovisning, noter och verksamhetsberättelsen

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Kursledare är Sven Lannhard, KPA Pension och Göran Andersson, KEF.