Redovisning av kommunala pensioner för företag

Välkommen på en utbildning om redovisning av pensionskostnader för dig som arbetar som ekonom på ett kommunalt företag. Under dagen tar vi oss bland annat an ett praktikfall och tittar på redovisningen av pensionshändelser under ett år.

Utbildningen hålls tillsammans med Kommunalekonomernas förening, KEF.

Syfte

Kursen ger dig bättre förståelse för kommunala pensioner och vad du som ekonom bör veta för din pensionsredovisning.

Om du arbetar med pensionsekonomi på ett företag som tidigare tillämpat PA-KFS 09 innebär AKAP-KR många förändringar. Nya begrepp, högre avgiftsnivåer, ändrad redovisning och en annan hantering vid bokslut är några exempel på sådant man behöver känna till, det går vi också igenom på den här kursen.

Innehåll

  • Det kommunala pensionssystemet
  • Pensionskostnader och pensionsskuldens beståndsdelar
  • Praktikfall – löpande bokföring av pensionshändelser under ett år
  • Hantering av pensioner i bokslutet
  • Bokning av pensionsskulder
  • Omföringar och periodiseringar
  • Löneskatteberäkningar vid årsbokslutet
  • Årsredovisning, noter och verksamhetsberättelse

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Kurstillfälle 2023

Datum: 9 maj

Tid: kl. 9.00–15.30

Pris: 6 300 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams eller Zoom.

Sista anmälningsdag: 5 maj

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med redovisning av kommunala pensioner i ett kommunalt företag. 

Kursledare är Sven Lannhard, KPA Pension och Göran Andersson, KEF.