Traditionell försäkring - ett tryggt sparande


Information för dig som har en privat traditionell försäkring hos oss

Vår privata traditionella pensionsförsäkring ger dig

  • Trygghet. Du behöver inte oroa dig för börsens svängningar: du kommer alltid att få minst det garanterade pensionsbeloppet. 
  • Enkelhet. Vi placerar dina pensionspengar åt dig.
  • Riskspridning. Vi förvaltar aktivt dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning. Vi sprider dina risker och placerar i första hand dina pengar i räntebärande tillgångar, men även i aktier och fastigheter. 
  • Möjlighet till mer. Du kan få mer pengar än det garanterade pensionsbeloppet. Varje kvartal fördelar vi din avkastning.
  • Etiska placeringar. I väntan på pensionen placeras dina pengar där de verkligen gör nytta. Vi placerar alla pengar etiskt i företag som bidrar till en hållbar framtid.
  • En schyst pension. All vår vinst går direkt till dig som är kund och inte till några aktieägare eller som bonus till ledningen.

Det här ingår i en privat traditionell pensionsförsäkring  

  • Ålderspension från 65 år – som du kan ta ut redan från 55 år eller skjuta upp längst tills du fyller 70.
  • Återbetalningsskydd – Du tryggar för familjen genom att ditt pensionskapital betalas ut till dem om du dör. Återbetalningsskyddet är frivilligt och går lätt att välja bort om du så önskar.

Långsiktigt god avkastning

2013 fick du som sparar i vår traditionella pensionsförsäkring 8,2 procents avkastning. Vi är ett av landets ekonomiskt starkaste livbolag, enligt en oberoende rapport från finans- och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners (mars 2012). Vi tror inte på snabba klipp, utan gör allt vi kan för att du långsiktigt ska få en så bra avkastning som möjligt.

Så växer dina pensionspengar

Vi placerar ditt pensionskapital i både räntebärande placeringar och i aktier med målsättning att ge dig en trygg och stabil pension. Som aktieägare har vi möjlighet att påverka de företag vi investerar i till att bli långsiktigt hållbara vad gäller människa och miljö. Under "Så här växer dina pengar" kan du se aktuell placeringsfördelning och avkastning.

Så här växer dina pensionspengar

I en traditionell pensionsförsäkring får du ta del av överskottet när de ekonomiska siffrorna pekar uppåt. Då det ekonomiska resultatet sjunker, påverkas din försäkring i andra riktningen. Pensionssparande är ett långsiktigt sparande, där skillnader i avkastning normalt jämnas ut över tiden. Men det är viktigt att komma ihåg, att även om resultatet varierar får du alltid ut ditt garanterade pensionsbelopp. Du har dessutom möjlighet till mer genom återbäring. 

Du kan också få återbäring

När du sparar i en privat traditionell pensionsförsäkring får du alltid det garanterade pensionsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Men du har dessutom möjlighet att få mer pengar i form av återbäring.

Alla pengar vi tjänar delas ut till er kunder. Om vårt ekonomiska resultat bli bättre än vi trodde när det garanterade pensionsbeloppet bestämdes, delas överskottet ut till er genom återbäring. Hur stor återbäringen blir beräknas med hjälp av avkastningsräntan. Avkastningsräntan beräknas en gång per kvartal. 2013 var den 8,0 procent.

Vi fördelar avkastning rättvist

Vi har en rättvis metod för att fördela avkastning, som innebär att vi endast gör justeringar utifrån de förändringar som skett under det senaste kvartalet. Vi kan alltså inte långt i efterhand ta tillbaka pengar från din försäkring. Det är ytterligare en trygghet för dig.

Låga avgifter viktigt

Låga avgifter är viktigt vid långsiktigt sparande. Varje månad betalar du en fast avgift på 12 kronor och en förvaltningsavgift på 0,4 % per år av ditt pensionskapital. Är ditt pensionskapital mindre än 3 000 kr blir den fasta avgiften mindre. Det är en av de lägsta avgifterna i branschen, jämför oss gärna med andra bolag.