kvinnor-toppbild.jpg

AKAP-KL - för dig som är född 1986 eller senare

AKAP-KL är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner.

Så länge du är anställd inom kommunen eller regionen sköter tjänstepensionen sig självt. Eller rättare sagt vi tar hand om den åt dig. Det är vår uppgift på KPA Pension att trygga pensionerna för kommun- och regionanställda – för din framtids skull.

AKAP-KL är tjänstepensionsavtalet för dig som är född 1986 eller senare som är anställd inom kommun eller region. Avtalet innebär att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Det är arbetsgivarna tillsammans med fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innehåller också andra förmåner som är en trygghet både för dig och din familj.

Många förmåner i din tjänstepension – AKAP-KL

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: 

 • Avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till en pensionsförsäkring åt dig.
 • Särskild avtalspension till vissa grupper.
 • Ersättning till din familj om du dör. Här kan du läsa mer om efterlevandeskydd.

Alla får avgiftsbestämd ålderspension 

Alla, utan nedre åldersgräns, som omfattas av AKAP-KL har rätt till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av din lön till det pensionsbolag som du har valt. 

Vi är det pensionsbolag som är förvalsalternativet för dig som är anställd inom kommun eller region. Din tjänstepension placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd. Vi sköter alla placeringar åt dig och vi ger dig ett garanterat pensionsbelopp. Men om du vill kan du själv påverka:

 • Om du i stället vill spara i en fondförsäkring
 • Om du vill välja bort återbetalningsskyddet 

Marknadens lägsta avgifter

Vi har marknadens lägsta avgift på traditionell pensionsförsäkring för dig som är kommun- och regionanställd. Det betyder mer pengar till dig den dag du går i pension. Dessutom går all vår vinst tillbaka till dig som kund.

 

Traditionell pensionsförsäkring
Fast avgiftRörlig avgift
48 kr/år 0,11 %

 

Fondförsäkring
Fast avgiftFondavgift
65 kr/år 0,1-0,3 %

Du kan själv jämföra våra avgifter med de andra valbara pensionsbolagen på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hur avgiftsbestämd ålderspension betalas ut

Du kan tidigast ta ut din tjänstepension från 55 år. Hur stor pensionen blir beror på:

 • Hur mycket du har tjänat under ditt arbetsliv
 • Avkastning på ditt pensionssparande
 • Hur höga avgifterna är på ditt pensionssparande
 • Från vilken ålder du börjar ta ut din pension

Vissa grupper kan få särskild avtalspension

Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, till exempel som brandman, kan få särskild avtalspension från 58 års ålder. Hör med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Din arbetsgivare kan i vissa fall komma överens med dig som inte arbetar inom räddningstjänsten om att betala ut hel särskild avtalspension före 65 års ålder, eller del av särskild avtalspension som kan betalas ut till 67 års ålder.

Så här beräknas din tjänstepension

Tjänstepensionen bygger på hur mycket du tjänar under livet. Minskar din arbetstid och lön så minskar din tjänstepension, och tvärtom. Du kan vara ledig av följande orsaker utan att pensionsinbetalningen påverkas:

 • Olycksfall, arbetsskada eller sjukdom.
 • Under tid då du uppbär graviditetspenning
 • Ledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen.
 • Ledighet utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag (begränsningar finns).

Hur mycket pengar du i slutänden får ut i tjänstepension beror på flera saker. Till exempel vilken avkastning du fått på ditt pensionssparande, hur stora avgifter du betalat och när i livet du väljer att ta ut pensionen. Ju längre du arbetar desto högre blir din pension. 

 

Relaterade dokument

Relaterade artiklar

trad_tjanstepension_1920x1030.jpg

Traditionell pensionsförsäkring

För dig som uppskattar ett tryggt och bekvämt sparande är traditionell pensionsförsäkring en bra sparform. Du slipper bekymra dig. Och vi ser till att dina pensionspengar växer.

Läs mer

Jag hjälper dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag – fredag
07:30-17:00
Växel