Tjänstepension AIP - för dig som arbetar med kultur

Att ha en tjänstepension är en riktigt bra förmån.

Vår traditionella pensionsförsäkring ger dig

  • Trygghet. Du behöver inte oroa dig över svängningar på börsen, du får alltid det garanterade pensionsbeloppet.
  • Enkelhet. Vi placerar dina pensionspengar åt dig.
  • Riskspridning. Vi sprider dina risker. Dina pensionspengar placeras i första hand i räntebärande tillgångar men även i aktier och fastigheter. Vi förvaltar dina pensionspengar aktivt för att ge dig en långsiktigt god avkastning.
  • Möjlighet till mer. Utöver det garanterade pensionsbeloppet fördelar vi avkastning varje kvartal. Det vi en gång delat ut kan vi inte ta tillbaka.
  • Inga konstigheter. All vår vinst går direkt till dig som är kund. Här finns inga mellanhänder, aktieägare eller bonus till ledningen.
  • Etiska placeringar. Vi placerar dina pengar etiskt, bland annat säger vi nej till vapen, tobak, alkohol och spel, och vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Du kan lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet

Återbetalningsskyddet är en trygghet för din familj. Om du dör betalas dina pensionspengar ut till dina anhöriga. Kontakta vår kundservice om du vill välja till ett återbetalningsskydd.

Så betalas pensionen ut

Pensionen betalas normalt ut så länge du lever. Det finns valmöjligheter: du kan välja att få den utbetald redan från du fyller 55 år, du kan skjuta upp utbetalningen eller välja en annan utbetalningstid, dock minst fem år.

 

Relaterade dokument