handelser-i-livet.jpg

Skydd för efterlevande – en trygghet för din familj

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun, region och kommunala bolag har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Återbetalningsskydd

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region men går att välja bort
 • Kan betalas ut även om du har börjat ta ut din pension.
 • Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör

Läs mer om återbetalningsskydd

Efterlevandepension (KAP-KL) eller familjeskydd (AKAP-KL)

 • Ingår alltid i din tjänstepension
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn.

Efterlevandepension eller familjeskydd

Efterlevandepension för dig född 1985 eller tidigare
Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL där efterlevandepension ingår. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

 

Familjeskydd för dig född 1986 eller senare

Du som är född 1986 eller senare omfattas av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL där familjeskydd ingår. KPA Pension betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

Osäker på vilket avtal du tillhör? Fråga din arbetsgivare!


Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till din make/maka/sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för efterlevandepension/familjeskydd. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

 Efterlevandepension produktblad
 Förmånsbestämda pensionsförmåner försäkringsvillkor
 Familjeskydd produktblad
 Familjeskydd försäkringsvillkor

 

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region 
 • Ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är.

TGL-KL kan betalas ut till både till din make/maka/sambo och till dina barn. Du kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Läs mer om tjänstegrupplivförsäkringen

 Produktblad TGL-KL 
 Försäkringsvillkor TGL-KL 
 Blankett Förmånstagarförordnande TGL-KL
 Blankett för att anmäla dödsfall

 

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Du har möjlighet att ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Detta gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO). Kontakta KPA Pensions Kundservice för mer information och om du vill teckna TGL-FO.

 Produktblad TGL-FO
 Försäkringsvillkor TGL-FO
 Ansökan Livförsäkring TGL-FO