Efterlevandeskydd – en trygghet för din familj

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun och region har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Återbetalningsskydd

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region men går att välja bort
 • Kan betalas ut även om du har börjat ta ut din pension.
 • Ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör

Läs mer om återbetalningsskydd

Efterlevandepension för dig född 1985 eller tidigare

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn.

Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL där efterlevandepension ingår. Din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd.  

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för efterlevandepension. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Efterlevandepension produktblad
Förmånsbestämda pensionsförmåner försäkringsvillkor

Familjeskydd för dig född 1986 eller senare

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region
 • Gäller om du dör medan du fortfarande är anställd
 • Kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn.

Du som är född 1986 eller senare omfattas av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL där familjeskydd ingår. KPA Pension betalar ut pension till din familj om du dör medan du fortfarande är anställd. 

Så fungerar ersättningen

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år.

Det är din arbetsgivare som betalar för familjeskydd. Skyddet ingår alltid i din tjänstepension. Du har skyddet så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Familjeskydd produktblad
Familjeskydd försäkringsvillkor

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

 • Ingår alltid för dig som jobbar inom kommun och region 
 • Ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder
 • Består av tre delar; grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) ger din familj och dödsboet ett skattefritt engångsbelopp om du dör före 67 års ålder. TGL-KL består av tre delar:

 • grundbelopp
 • barnbelopp
 • begravningshjälp

Så fungerar ersättningen

Hur mycket pengar det blir beror på hur mycket du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är. TGL-KL kan betalas ut till både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn. Du kan själv välja vem eller vilka som ska vara förmånstagare.

Försäkringsbelopp 2021

Din ålder Helt grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp (kr)
54 år eller yngre 285 600 142 800
55 år 261 800 130 900
56 år 238 000 119 000
57 år 214 200 107 100
58 år 190 400 95 200
59 år 166 600 83 300
60 år 142 800 71 400
61 år 119 000 59 500
62 år 95 200 47 600
63 år 71 400 35 700
64 år men inte 67 år 47 600 23 800

Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn enligt nedan.

Barnets ålder vid dödsfallet Barnbelopp (kr) Halvt barnbelopp (kr)
Inte fyllt 17 år 95 200  47 600
Fyllt 17 år men inte 19 år 71 400 35 700
Fyllt 19 år men inte 20 år 47 600 23 800

Produktblad TGL-KL 
Försäkringsvillkor TGL-KL 
Blankett förmånstagarförordnande TGL-KL  
Blankett för att ansöka om ersättning till efterlevande

Förläng skyddet med en fortsättningsförsäkring (TGL-FO)

Du har möjlighet att ha kvar det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Detta gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring (TGL-FO). Kontakta kundservice för mer information och om du vill teckna TGL-FO.

Produktblad TGL-FO
Försäkringsvillkor TGL-FO
Ansökan Livförsäkring TGL-FO

Relaterade artiklar