Hur har ni räknat ut värdeutvecklingen sedan start?

Värdeutvecklingen är skillnaden mellan det belopp din arbetsgivare har betalat in till din pension (inbetalda premier) och eventuellt inflyttat kapital jämfört med värdet per den 31 december. Värdet anges i både kronor och procent.