När kan jag välja försäkringsgivare?

När arbetsgivaren har rapporterat in en anställd i Nya KPA Direkt skickar Pensionsvalet ut valinformation till arbetstagaren. Till exempel: om ni rapporterar enligt vår instruktion för delårsrapportering i mars så skickar Pensionsvalet ut valinformation till arbetstagaren i början av april.

Första premien för AKAP-KR förmedlas i slutet av september 2023. Om arbetstagaren vill välja försäkringsgivare är det viktigt att valet görs i valtjänsten på pensionsvalet.se senast den 24:e september. Den som inte väljer någon försäkringsgivare får sin tjänstepension placerad hos oss på KPA (traditionell förvaltning med återbetalningsskydd).