När skickas valinformation ut?

Valinformation skickas den tredje bankdagen i månaden efter att en individ nyanmälts till AKAP-KR. För exakt datum se kalenderhändelser på Entrésidan. Har du tidigare haft en anställning inom kommun/region och fått valinformation de senaste två åren får du inte någon ytterligare information. Du kan logga in och göra ett val av försäkringsbolag i Pensionsvalets valtjänst.