Ska jag som går över till AKAP-KR göra ett nytt val av försäkringsbolag för avsättning till sin tjänstepension?

Ja, det man har valt för PA-KFS 09 följer inte automatiskt med till AKAP-KR.