Hur blir det för den som valt KAP-KL som anställs av ett f.d. PA-KFS företag efter årsskiftet?

En kommun- eller regionanställd har rätt att under vissa förutsättningar kvarstå i KAP-KL istället för att omfattas av AKAP-KR även om hen påbörjar en anställning i ett f.d. PA-KFS företag.