Hur fungerar bonuspremie?

Bonuspremie används för att göra en extra avsättning till den avgiftsbestämda tjänstepensionen. Bonuspremien förmedlas till samma val av försäkringsbolag som för den ordinarie premien. Läs mer om bonuspremie på Entrésidan under hjälpmedel.