Hur fungerar inrapportering för arbetstagare som går över till AKAP-KR?

1 juli – 11 augusti görs första halvårsrapporteringen för AKAP-KR. Det innebär att löner för januari-juni ska rapporteras för AKAP-KR i Nya KPA Direkt.