När och hur fakturerar KPA Pension för familjeskydd och TGL-KL?

Familjeskydd AKAP-KL och TGL-KL faktureras årsvis i procent av en årslönesumma. Årslönesumma är total pensionsgrundande lön för arbetsgivarens alla anställdas för föregående år. 

För 2023 faktureras:

  • TGL-KL den 2 mars 2023 med årslönesumma för 2022
  • familjeskyddet den 1 september med årslönesumma för 2022