Om en arbetsgivare med PA-KFS 09 efter årsskiftet nyanställer en individ född före 1958-01-01, kommer då denne att tillhöra avtalet PA-KFS 09?

Nyanställda efter 2023 kommer in på arbetsgivarens aktuella pensionsplan, AKAP-KR.