Vad händer om en arbetstagare slutar sina anställningar innan den första inrapporteringen i mars 2023?

Arbetstagare som slutade före 1 mars skall halvårsrapporteras (i juli-augusti 2023) i enlighet med AKAP-KR. Detta för att arbetstagaren ska få avsättning till sin pension för de månader som arbetstagaren arbetade under 2023.