När kan långtidssjuka sjukdag 91– tills vidare gå över till AKAP-KR?

Långtidssjuka går över till AKAP-KR vid full arbetsförhet från första friskdagen.