Vad händer med arbetstagare som är sjuka dag 1-90 vid årsskiftet 2022/2023?

De arbetstagare som var sjuka dag 1-90 vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS 09 tills de är friska. Eftersom Pensionsvalet inte visste vilka arbetstagare hos er som var friska eller sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet  avslutades dessa av oss i mitten av januari 2023. De individer som var sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet måste alltså därefter nyanmälas av er på PV Extranät för att de skall kvarstå i PA-KFS 09.