Vad händer med arbetstagare som är sjuka dag 91- tills vidare vid årsskiftet 2022/2023?

De arbetstagare som var sjuka dag 91 och tills vidare vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS09 tills att de är friska. Dessa avslutades därför inte av oss i mitten av januari 2023.