Hur hanteras tilläggsavgifter/övergångspremier vid övergången till AKAP-KR?

Arbetstagare som idag har övergångspremier inom PA-KFS 09 behåller rätten till dessa vid övergång till AKAP-KR. De premier som gäller inom AKAP-KR för individer som tidigare omfattats av PA-KFS 09 framgår av tabellen nedan med tilläggsavgifter. I tabellen framgår att även födda 1977-1985 har rätt till tilläggsavgift på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. I praktiken gäller det dock endast födda 1977-1979 eftersom födda 1980 och senare inte hade rätt till övergångspremie på den lönedelen i PA-KFS 09.

Födelseår
Tilläggsavgift, % t.o.m. 7,5 IBB

Tilläggsavgift, % över 7,5 IBB
1958 1,2 9,5
1959 1,1 9
1960 1,0 8,5
1961 0,9 8
1962 0,8 7,5
1963 0,7 7
1964 0,6 6,5
1965 0,5 6
1966 0,4 5,5
1967 0,3 5
1968 0,2 4,5
1969 0,1 4
1970 - 3,5
1971 - 3
1972 - 2,5
1973 - 2
1974-1975 - 1,5
1976 - 1
1977-1985 - 0,5

Arbetstagare med rätt till övergångspremier enligt PA-KFS 09 som avslutade sin anställning under fjärde kvartalet 2022, och som återkom till samma arbetsgivare under första kvartalet 2023, har rätt till de tilläggsavgifter som framgår av AKAP-KR.