När faktureras och förmedlas tilläggsavgifter/övergångspremier?

Tilläggsavgifter/övergångspremier beräknas, faktureras och förmedlas årsvis i mars i efterskott. För PA-KFS 09-anställda som går över till AKAP-KR under 2023 faktureras och förmedlas pensionsavgifter i mars 2024.