Till vilket försäkringsbolag förmedlas tilläggsavgiften/övergångspremien?

Den förmedlas till samma valbara försäkringsbolag som arbetstagaren valt för sin ordinarie premie inom AKAP-KR.