Arbetstagare inom räddningstjänstens utryckningsstyrka

Arbetstagare som anställs efter 2022-12-31 omfattas inte av bestämmelserna om särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten. Undantag gäller för den som anställs efter 2022-12-31 men som tidigare haft varaktig anställning inom räddningstjänsten.

Arbetstagare som inte omfattas av bestämmelserna om särskild avtalspension har i stället rätt till ett tillägg på 2  000 kr/mån till tjänstepension eller som lön efter eget val för ett år i taget. Beloppet kan förändras i samband med centrala avtalsförändringar.  

Arbetstagare som 2022-12-31 är anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring inom utryckningsstyrka eller som haft en tidigare varaktig anställning inom räddningstjänsten och anställs efter 2022-12-31 har under vissa förutsättningar rätt till särskild avtalspension. Arbetstagare med eventuell framtida rätt till särskild avtalspension kan välja att avsäga sig rätten och får då i stället ett tillägg på 2  000 kr/mån till tjänstepension eller som lön efter eget val för ett år i taget. Valet att avsäga sig rätten till särskild avtalspension kan inte ångras. Beloppet kan förändras i samband med centrala avtalsförändringar. 

Särskild avtalspension  

  • Arbetstagaren har rätt till särskild avtalspension om denne: 
  • Slutar på egen begäran tidigast från och med månaden efter fyllda 58 år och 

Har tillhört räddningstjänsten i minst 30 år varav 25 i utryckningsstyrka.  
Arbetstagare som uppfyller rätten till särskild avtalspension kan istället för att ta ut densamma komma överens med sin arbetsgivare om att avstå rätten till särskild avtalspension. Arbetstagare som avstår rätten till särskild avtalspension har då rätt till ett särskilt tillägg till pensionsavgift på 12 procent av den pensionsgrundande lönen som längst till och med månaden innan 65-årsmånaden.  

Överenskommelsen gäller för ett år i taget och rätten till särskild avtalspension kvarstår. Den dag som den första överenskommelsen träffas utgör beräkningstidpunkt och pensionsunderlaget räknas upp med inkomstbasbeloppets förändring fram till uttagstillfället.  

Så räknas särskild avtalspension

Pensionen uppgår till 73,5 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp. I skikten 7,5–20 och 20–30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som för förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL, tabellen du hittar här.

Utbetalning av pension och samordning med förvärvsinkomst

Pensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställda fyller 65 år. Pensionen ska minskas med 73,5 procent av den anställdas förvärvsinkomst om den uppgår till minst 24 procent av prisbasbeloppet det aktuella året. Pensionen ska dock inte minskas med den inkomst som följer av arbete som den anställda hade innan han eller hon lämnade in ansökan om pension.

Omräkning av pensionen

Pensionen räknas om med prisbasbeloppets förändring.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.