Livränta

En anställd som har tjänat in förmånsbestämd ålderspension men som slutar anställningen innan pensioneringen, har istället för förmånsbestämd ålderspension rätt till livränta.

Livräntan motsvarar den del av den förmånsbestämda ålderspensionen som den anställda har tjänat in när han eller hon slutar.

Oantastbar livränta

Livräntan är garanterad att aldrig bli lägre än den del av livräntan som har tjänats in vid någon tidigare tidpunkt.

Utbetalning av livränta

Den anställda kan tidigast få livräntan utbetald från och med 61-årsmånaden och senast från och med månaden efter 67-årsmånaden. Om ni kommit överens om att den anställda får fortsätta arbeta efter 67-årsmånaden kan utbetalningen flyttas fram ytterligare. Om livräntan börjar betalas ut före eller efter 65-årsmånaden, minskar respektive ökar den med 0,4 procent för varje månad som den betalas ut i förtid eller skjuts upp.

Omräkning av livräntan

Livräntan räknas om med prisbasbeloppets förändring.

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.