Pensionsförmåner i KAP-KL

KAP-KL innehåller flera pensionsförmåner.

Ålderspension

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31

Avgångspension

  • Överenskommelse om särskild avtalspension
  • Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

Efterlevandepension

  • Pension till efterlevande vuxen
  • Kompletterande änkepension
  • Pension till efterlevande barn

Kontakta oss om du har frågor

Om du som arbetar med pensioner i en region, kommun eller på ett kommunalt företag har frågor - kontakta oss via 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

Vill du veta mer om någon av våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.

Relaterade artiklar