Pensionsförmåner i KAP-KL

KAP-KL innehåller flera pensionsförmåner.

Ålderspension

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31

Avgångspension

  • Överenskommelse om särskild avtalspension
  • Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

Efterlevandepension

  • Pension till efterlevande vuxen
  • Kompletterande änkepension
  • Pension till efterlevande barn

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.

 

Relaterade artiklar

Pensionsgrundande lön

Den pensionsgrundande lönen räknas ut per kalenderår och begränsas till 30 inkomstbasbelopp.

Läs mer