Pensionsskuld och pensionskostnad

Inför ert budgetarbete gör vi prognoser av pensionsskuld, utbetalningar och pensionskostnader. Prognoserna sträcker sig upp till fem år framåt i tiden. Som kund hos oss kan ni själva göra simuleringar av kostnader.

Bokslutsberäkning

Inför ert årliga bokslut gör vi en beräkning av er pensionsskuld och era pensionskostnader. För kommuner och regioner gör vi också en analys som förklarar pensionsskuldens förändring. I januari när ni har rapporterat in er lönesumma till oss gör vi en extra beräkning på hur stor bokning ni ska göra för den avgiftsbestämda ålderspensionen. Beräkningen för kommuner sker enligt RIPS (riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Kostnadsredovisningen är enligt de konton som KommunBas och L-kontoplanen rekommenderar. Till bokslutsberäkningen gör vi även en femårsprognos med de prognosantaganden vi får från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Prognoser

Inför ert budgetarbete gör vi prognoser av pensionsskuld, utbetalningar och pensionskostnader. Prognoserna sträcker sig upp till fem år framåt i tiden. Som kund hos oss kan ni själva göra simuleringar av kostnaden för förtida uttag av intjänad pensionsrätt och avgiftsbestämd ålderspension. Ni kan också göra egna prognosantaganden för löneutveckling. Har ni försäkrat era pensionsåtaganden får ni också en premieprognos fem år framåt i tiden.

Vill du beställa en beräkning?

Ni kan enkelt beställa beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna genom att maila till pskuld@kpa.se. Beräkningen kommer sparas i Nya KPA Direkt. Är du kund men saknar behörighet till verktyget - maila oss på behorighetnyakpadirekt@kpa.se så hjälper vi dig.

Kontakta oss gärna

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring 08- 665 06 80. Du kan även prata med er kundansvarig hos oss.