Information till anställda inom räddningstjänsten

Behovet av information om pension är stort. Vi erbjuder informationsträffar för anställda inom räddningstjänsten där vi på ett enkelt sätt förklarar hur pensionssystemet fungerar och vad särskild avtalspension för räddningstjänsten, SAP-R, innebär.

Deltagarna får bättre kunskap om hur pensionssystemet fungerar med allmän pension och tjänstepension.

Vi går igenom särskild avtalspension för räddningstjänsten, SAP-R, med information om tillägget på 2 000 kronor samt möjligheten till att avstå SAP-R för att få ytterligare 12 % avsättning i pensionsavgift.

Innehåll

  • Allmän pension
  • Tjänstepensionens olika delar
  • Särskild avtalspension för räddningstjänsten, SAP-R
  • Vilka faktorer påverkar pensionen?
  • Hur kan man påverka sin pension?
  • Vilka valmöjligheter finns?

Pris och beställning

Kontakta er kundansvarig eller gör en intresseanmälan via formuläret