Information till förtroendevalda politiker

Förtroendevaldas pensioner innehåller pensionsförmåner som gäller under begränsad tid eller har särskilda regler. Vi erbjuder utbildning för de som hanterar förtroendevaldas pensioner samt informationsträffar och individuella genomgångar för era förtroendevalda.

Förtroendevalda som omfattas av PBF

Allmän information om pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF

Denna utbildning vänder sig till de förtroendevalda som omfattas av PBF. 

Individuell information om PBF

Detta är en möjlighet för den enskilde förtroendevalde att få kännedom om sin egen pensionssituation vid ett personligt möte med vår representant. Inför informationen gör vi en förhandsberäkning över den pension eller avgångsersättning som kan vara aktuell. Den individuella informationen genomförs lämpligen som ett andra steg efter den allmänna informationen som beskrivs ovan.

Förtroendevalda som omfattas av OPF-KL

Utbildning för dem som hanterar förtroendevaldas pensioner

Informationen vänder sig till förtroendevalda som omfattas av OPF-KL. Observera att om OPF-KL är antaget hos er omfattas även fritidspolitiker till viss del av avtalet.

Utbildningen innebär en genomgång av de förmåner som ingår i OPF-KL. Deltagare får lära sig mer om aktivt-, ekonomiskt- samt förlängt omställningsstöd, ålderspension, efterlevandeskydd, familjeskydd och sjukpension.

Utbildningen genomförs på plats hos er eller digitalt, exempelvis i anslutning till ett fullmäktigemöte.

Pris och beställning

Kontakta er kundansvarig eller gör en intresseanmälan via formuläret.