Information till förtroendevalda

Förtroendevaldas pensioner innehåller pensionsförmåner som gäller under begränsad tid eller har särskilda regler. I information erbjuder vi både informationsträffar och individuella genomgångar för era förtroendevalda.

Allmän information om pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF

Informationen vänder sig direkt till de förtroendevalda som omfattas av PBF. Vi går igenom de olika pensionsförmånerna, avgångsersättning, hur arvode och uppdragstid påverkar och vilka effekter en avgång från uppdraget kan få. Informationen kan genomföras på plats hos er. Det går självklart bra att samverka med andra arbetsgivare.

Individuell information om PBF

Detta är en möjlighet för den enskilde förtroendevalde att få kännedom om sin egen pensionssituation vid ett personligt möte med vår representant. Inför informationen gör vi en förhandsberäkning över den pension eller avgångsersättning som kan vara aktuell. Den individuella informationen genomförs lämpligen som ett andra steg efter den allmänna informationen som beskrivs ovan.

 


Allmän pensionsinformation för fritidspolitiker

Informationen vänder sig till övriga förtroendevalda, det vill säga de som inte omfattas av PBF. Vi går igenom de viktigaste reglerna för allmän pension, belyser tjänstepensionen och hur den kan påverkas av förtroendeuppdraget och vart den förtroendevalda kan vända sig för att få mer information. Dessutom går vi igenom den ersättning för förlorad tjänstepension som fullmäktige beslutat om. Informationen genomförs på plats hos er, till exempel i anslutning till ett fullmäktigemöte.

Individuell information för fritidspolitiker

Den individuella informationen är en möjlighet för den enskilde förtroendevalde att få kännedom om hur förtroendeuppdraget påverkar tjänstepensionen. Den individuella informationen genomförs lämpligen som ett andra steg efter den allmänna informationen som beskrivs ovan.

Pris och beställning

Kontakta antingen din kundansvarige eller skicka en intresseanmälan till oss via formuläret. Vi återkommer till dig med en offert och anpassar träffen efter era önskemål.