Flytta dina pensionspengar

Du som är anställd i kommun eller region har möjlighet att flytta din pension (KAP-KL/AKAP-KL). Det är ett bra tillfälle att kolla upp var din tjänstepension är placerad och att det överensstämmer med dina önskemål. Vad kostar det att flytta pensionen från KPA Pension?

Jobbar du i kommun eller region är sannolikheten stor att du har dina tjänstepensionspengar placerade hos oss. Vi är nämligen utvalda som förvalsalternativ för dig och dina kollegor. Det är arbetsgivarna och fackförbunden som har givit oss det förtroendet.

Förvalsalternativet – ett tryggt sparande

Om du inte har gjort något val för din tjänstepension, så sparar du i en traditionell pensionsförsäkring hos oss. Det innebär att vi sköter alla placeringar åt dig och att du är garanterad att minst få tillbaka pengarna som har betalats in. En trygg och bra sparform, väl värd att hålla fast vid.

Har du valt ett annat bolag än KPA Pension?

Du har möjlighet att flytta dina pensionspengar till oss. Det finns tre starka skäl till varför det är ett bra val.

  • Vi har den allra lägsta avgiften för traditionell försäkring bland de valbara bolagen. Jämför oss gärna
  • Vi har en bra avkastning som vi direkt och rättvist fördelar till våra sparare varje kvartal.
  • Vi placerar dina pengar etiskt, bland annat säger vi nej till vapen, tobak, alkohol och spel, och vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Vill du veta mer om flytt av pensionspengar?

Kontakta den valcentral du tillhör. Tänk på att noggrant jämföra de olika bolagens villkor och avgifter innan du bestämmer dig.

Vad kostar det att flytta från KPA Pension?

Vi tar ut en avgift på 500 kronor per flyttad försäkring. Även valcentralen tar ut en avgift på 300 kronor per flyttillfälle.

Här kan du se om du redan har din tjänstepension hos oss

Logga in på Mina sidor. Du är också alltid välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 020-650 500.