Kan jag flytta pensionspengar som jag redan har tjänat in?

Ja. Du kan flytta pensionspengarna från ett pensionsbolag till ett annat, eller från en sparform till en annan (traditionell försäkring/fondförsäkring). Du kan flytta pensionspengarna när du har loggat in på pensionsvalet.se eller på valcentralen.se beroende på vilken valcentral din arbetsgivare har.