Vad ingår i AKAP-KR?

Tjänstepensionen kan bestå av flera delar, bland annat premiebestämd pension där du själv får välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar. Utöver det finns även särskild avtalspension till vissa grupper.